Řetězová pila s diamantovým řetězem ICS 603 GC

Řetězová pila s diamantovým řetězem ICS 603 GC Diamantová řetězová pila ICS 660 GC je nejmenší benzínová pila s maximální délkou lišty až 250mm.

Pily ICS jsou vhodné především pro snadnou a rychlou možnost použití v lehkém ale i těžkém stavebnictví.

Stroje jsou s oblibou využívány pro řezávání otvorů dveří, prostupů klimatizací, vzduchotechniky, kabelových lávek, montáž trezorů, dilatační řezy, otvory pro elektrické nebo plynové rozvaděče v cihle, pórobetonu, betonu, armovaném betonu a silně armovaném materiálu.

 

Předností celého systému jsou především:
- Kolmé řezy až do rohů
- Řez v materiálu až do hloubky 250mm bez nutnosti přístupu z obou stran
- Minimální požadavky na prostor
- Snadná manipulace
- Rychlá a přesná práce
- Úspora času a mzdových nákladů

Řezání diamantovou řetězovou pilou lze provádět ve srovnání s klasickým způsobem diamantovými řeznými kotouči v mnohem kratším časovém úseku se stejnou přesností, hlubším a čistějším řezem.

Tato technologie je technologie bezotřesová. Nehrozí tedy žádné statické narušení konstrukce stěn nebo celé stavební konstrukce při zachování základních bezpečnostních doporučení projektanta nebo statika.

Řezání pilouICS můžete shlédnout zde:
http://www.youtube.com/watch?v=DjJ8Ny3irXs

Řezání potrubí a železobetonů:
https://www.youtube.com/watch?v=B0VYwV9Uy-Q

Při řezání je nutné chladit proudem vody, nejméně tlakem 2,5bar !!!!!  Při nedostatečném tlaku vody doporučujeme použít:  mobilní nádrž na výplachovou vodu s vestavěným akumulátorovým čerpadlem typu ICS-40E water tank (nabídku naleznete v sekci OSTATNÍ)

Ceny za půjčovné bez cen za opotřebení diamantového řetězu.

1-4 hod. 1-3 dny 4-14 dní 15 a více Víkend
902 kč 1386 kč 1254 kč 1122 kč 2002 kč

Rychlý dotaz